Коронавирус (COVID-19) информация

Родимекс и всички наши партньорски фирми се отнасяме отговорно към настоящата ситуация . Общата безопасност е наш основен приоритет като правим всичко необходимо да не прекъсваме дейността си. Всички свързани с нас  отдели и производствени линии са напълно функциониращи  и са с нормален работен режим. 

От нашите офиси или от домашния ни офис ние  винаги сме на разположение за Вас.