Одобрение за използване за K2390

maertens-materialМатериалът K2390, разработен от Märtens, комбинира положителните свойства на
пружинната стомана и неръждаемата стомана в един продукт. С други думи: K2390 е
издръжлив, здрав и устойчив на корозия. Това позволява на нашите клиенти да
оптимизират производството си без компромис и да се възползват от по-голяма
икономия и ефективност.
Одобрение за използване в хранителната индустрия за K2390
Един от нашите клиенти, водещ производител на бисквити от Северна Германия., който
преди това бе използвали ремъчни транпортьори с гитерна мража, изработени от
издръжлива пружинна стомана за тяхното производство сподели, че всеки път се е
изисквало анализ на риска за процеса по време на одит, който не би бил необходим,
ако се използва неръждаема стомана.
Препоръчваме използването на гитери от K2390, тъй като те отговарят на Регламент
EC 1935/2004 и са одобрени за хранителни продукти. Следователно анализът на риска
вече не е необходим и в същото време новите транспортни ленти са също толкова
издръжливи, колкото пружинната стомана.

K2390: За по-дълъг експлоатационен живот и взискателни производствени процеси
Нашият K2390 вече спечели много клиенти. При използване на лимонена киселина,
например, транспортните ленти, направени от K2390, могат значително да удължат
експлоатационния живот.