Без вредни пластициди с MärtensЛабораторен контрол на транспортните ленти Märtens.
Ние залагаме на сигурността.
Нашите транспортни ленти редовно се тестват в лаборатория. Това ни
позволява да гарантираме безупречно качество по всяко време –
особено за хранително-вкусовата промишленост.
Една новина наскоро привлече голямо внимание: Държавната агенция
за природата, околната среда и защитата на потребителите на Северен
Рейн-Вестфалия (LANUV) откри вредни пластициди в проби от урина на
деца. Федералната агенция по околна среда също в момента провежда
проучване за здравето на околната среда с предварително подбрани
възрастни на възраст от 18 до 79 години. Първоначалните резултати
вече са налични и такива вещества също са открити в анализираните
досега проби.
Пластицидите се използват в много пластмасови играчки, пластмасови
продукти, козметика и материали за контакт с храни. Настоящите
изследвания се занимават специално с моно-n-хексил фталат, който
може да се образува като продукт на разграждане в тялото (като така
наречен метаболит) на ди-n-хексил фталат (DnHexP).
Проблемът: DnHexP беше идентифициран като вещество,
предизвикващо голямо безпокойство още през 2013 г., тъй като може да
увреди човешката плодовитост. От 2023 г. вече не може да се използва в
ЕС без разрешение – но досега не са подадени такива заявления
Като цяло обаче самото откриване на вещества не означава непременно
рискове за здравето. Ние от Märtens обаче приехме това като
възможност да подложим нашите материали на задълбочена проверка.
Лабораторни анализи за пластмаси в Märtens
Нашите материали и продукти се анализират непрекъснато в
лаборатория, за да можем винаги да гарантираме безупречно качество.
Следователно можем да кажем с чиста съвест, че нашите PU и
силиконови транспортни ленти не съдържат пластициди и не съдържат
DnHexP и бисфинол А.
Всички използавни вещества са одобрени за употреба с храни и
отговарят на най-високите хигиенни стандарти.